سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سوران حسنی فرد – دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز دانشکده فنی مهندسی مکانیک، تبریز
تاج بخش نوید چاخرلو – استادیار دانشگاه تبریز دانشکده فنی مهندسی مکانیک، تبریز
محمد زهساز – استادیار دانشگاه تبریز دانشکده فنی مهندسی مکانیک، تبریز

چکیده:

اثر فاصله (gap) بین صفحات، یکی از پارامترهای مهم در بررسیرفتار مکانیکی نقطه جوش ها می باشد . در این مقاله، تاثیر فاصله بین صفحات در ارزیابی عمرخستگی نقطه جوش در صفحاتی با ضخامت ۱٫۲mm از جنس آلیاژ آلومینیوم ۵۱۸۲-۰ بررسی شد و بدین منظور تحلیل های عددی روی مدل هایی شامل دو عدد نقطه جوش با فواصل بین صفحات ۰٫۰۶mm ، ۰٫۱۲mm و ۰٫۱۸mm انجام شد .
نتایج نشان می دهد که وجود فاصله بین صفحات باعث افزایش مقدار تنش در نزدیکی ریشه نقطه جوش شده و لذا مقادیر بدست آمده برای عمر خستگی نسبت به حالتی که از این اثر صرفنظر می شود، کمتر شده و این نتایج با داده های تست تجربی مطابقت خوبی دارند .