سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
یاسر شریفی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بتن خود تراکم (Self Compacting Concrete) نوع جدید بتن ها می باشد. با توجه به تحقیقات محدود در این زمینه، کوشش شده است با تحقیقات آزمایشگاهی مطالعه و تجربه ای در زمینه رفتار تیرهای بتن مسلح با بتن خودتراکم (SCC) کسب گردد. لذا در این تحقیق دو عدد تیر با فولاد فشاری ثابت و فولاد کششی متغییر ساخته شده و کرنش سنج های الکتریکی جهت قرائت کرنش میلگردهای کششی و فشاری روی سطح آنها در مقاطع مختلف در طول تیر نصب گریده است. جهت قرائت کرنش فشاری بتن از کرنش سنج های مکانیابی در ارتفاع تیر در مقاطع مورد بحث استفاده شد. ضمنا جهت قرائت خیز در مقاطع مختلف خیز سنج های الکتریکی در طول تیر نصب گردید. نتایج حاصله بعد از هر بارگذاری قرائت گردید و با استفاده از این نتایج رفتار سازه در مراحل سرویس و نهایی مورد بررسی قرار گرفته و در این مقاله گزارش شده است.