سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود عامری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن ابوطالبی اصفهانی – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

مصالح سنگی بتن آسفالتی گرم شامل مصالح سنگی درشت، مصالح سنگی ریز و گرد سنگ (فیلر) است. این مصالح را از جهت سهولت تهیه و انبار کردن و برای آنکه دانه بندی مصالح در اثر جابجا کردن مصالح بهم نخورد بطور جداگانه در سیلوهای مجزا انبار می کنند. مصالح سنگی درشت به مصالحی اطلاق می شودکه بر روی الک شماره ۸ (الک شماره ۱۰ در بعضی آیین نامه ها) باقی می ماند. این مصالح باید از سنگ یا شن شکسته و یا از مخلوط آن دو تهیه شده و باید تمیز و سخت و با دوام باشد. برای تعیین میزان شکستگی، تمیزی، سختی و دوام مصالح به ترتیب از آزمایشات تعیین درصد شکستگی هم ارز ماسه، سایش لوس آنجلس و دوام استفاده می شود. مصالح سنگی ریز به مصالحی اطلاق می شود که از الک شماره ۸ عبور می کنند. این مصالح باید از شکستن سنگ و یا شن و زا ماسه طبیعی و یا از مخلوط آنها تهیه شده و باید تمیز و سخت و با دوام باشد. فیلر به مصالحی اطلاق میشود که از الک شماره ۲۰۰ عبور میکند و باید عاری از مواد رسی و آلی باشد. در مواردی که فیلر حاصل از شکستن سنگ و شن برای تامین مقدار فیلر مورد نیاز بتن آسفالتی کافی نبودهو یا فیلر حاصل مرغوب نباشد می توان از گرد سنگ آهکی، آهک شکفته و یا سیمان پرتلند برای این منظور استفاده کرد. در این مقاله علاوه بر بررسی تاثیر فیلر به بررسی تفاوت فیلر سنگ آهکی و آهک شکفته می پردازیم.