سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود هوشیار فرد – موسسه تحقیقات پنبه کشور گرگان

چکیده:

در بین تنش های محیطی شوری آب و خاک از عوامل اصلی محدود کننده تولیدات محصولات زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می روند هدف این تحقیق تعیین تحمل نسبی برخی ارقام پنبه در برابر تنش شوری و تاثیر ترکیبات تریازولی با خواص تنظیم کنندگی و رشد و حفاظت گیاه در برابر تنش های محیطیغ یر زنده در اقلا تحمل به تنش شوری در گیاهچه های پنبه می باشد.