سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شجاع الدین شقاقی – دکترای داروسازی

چکیده:

استمرار و پایداری و توسعه مشارکتعمومی برای تامین شرایط مناسب در دنیا به منظور رفع نگرانی های روز افزون مردم از وقوع وضعیت های اضطراری چهل گانه بوسیله بزرگترین سازمان انسانی (نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر) مشروط به تغییراتی است که بتواند احساس مسئولیت و احساس مشارکت داوطلبان و همچنین افزایش تعداد داوطلبان را تضمین نماید.
آنچه در این رابطه مورد توجه این مقاله قرار گرفته، تلاش برای ایجاد روشی منطقی است که به فراخوان سازمانهای غیر دولتی (NGO) ها برای مشارکت در مدیریت امداد و نجات منتهی گردد، تا به کمک این شخصیتهای حقوقی معتبر که شاخص های بسیارمطمئن را برای عمل در این زمینه دارند، دستیابی به اهداف نهضت تسهیل و تسریع شود (دلایل و تحلیل نیاز مبرم به چنین مشارکتی در متن اصلی مقاله آورده شده است).
روش جمع آوری داده ها، مطالعه منابع مربوط به موضوع مقاله و مصاحبه با صاحبنظران و داوطلبان می باشد. تغییرات مورد نیاز گذشته پس از ۱۴۰ سال با شرایط موجود امروز نهضت رجایی به بار نشسته چه بسا تاخیر در تغییرات مورد نیاز امروز باعث تاخیر بیشتر در رسیدن به شرایط آرمانی فردا شود.