سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد حجازی – استادیار مهندسی سازه گروه عمران دانشگاه فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

قوس های با مصالح بنایی اجرای دارای کاربردی وسیع در معماری سنتی ایران در طی قرن های متمادی بوده اند. مقاومت قوس ها در برابر نیروهای وارده به عوامل مختلفی نظیر جنس مصالح، طول دهانه، شکل و خیزقوس، و نحوه قرارگیری المان های سازه ای نظیر آجرها بستگی دارد. نحوه قرارگیری آجر در این نوع قوس ها به دو شکل کلی رومی و ضربی است. در قوس رومی رج های آجر به موازات آجر چینی دیوارها وجزرهای پایه است. در قوس ضربی، بر خلاف قوس رومی، رج های آجر عمود بر رج آجر دیوارهای پایه است. تا کنون تحقیق جامعی در مورد چگونگی تاثیر قرار گیری آجرها در عملکرد و تفاوت سازه ای این دو نوع قوس صورت نگرفته است. در این مقاله تاثیر نحوه گیری آجرها در رفتار سازه ای قوس های آجری، با استفاده از روش مایکرومدلینگ و آنالیز المان های محدود، نرم افزار ANSYS، مورد بررسی قرار گرفته است. قوس های مورد مطالعه قوس های نیم دایره با دهانه های مختلف تحت بار وزن بوده اند. آنالیز از نوع آنالیز خطی بوده است.