سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد شاور – دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان واحد تهران جنوب، تهران، ا
امیر کیومرثی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران، گروه رنگزا، تهران، ایران
بشیر کاتوزیان – دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم و تحقیقات تهران
مازیار پروین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ، گروه مهندسی نساجی، تهران ، ایران

چکیده:

عمل کردن الیاف پنبه با قلیاها یکی از تکمیلهای مهم پنبه در صنعت نساجی می باشد که به نام "مرسریزاسیون" شناخته می شود. این عمل سبب افزایش جلا و شفافیت الیاف پنبه می شود. بطور معمول برای رنگرزی الیاف پنبه از رنگزاهای مستقیم، خمی،گوگردی و راکتیو استفاده می شود. در این مقاله اثر این تکمیل بر رنگ پذیری الیاف پنبه با ۳ رنگزای اسیدی C.I. Acid yellow 59، C.I. Acid red 183 و C.I. Acid brown 121که رنگزاهای غیر معمول در رنگرزی پنبه می باشند بررسی شده، که نتایج اسپکتروفوتومتر و تغییراتL*، a*،b* ، C*و E* Δنشان دهنده افزایش جذب این رنگزاها بر الیاف پنبه در اثر عمل نمودن آنها با قلیا می باشد.