سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فربد منصور – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
مرضیه خادم الرسول – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
مرتضی زرگر شوشتری – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
نادره رهبر – گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این بررسی، جهت تجزیه رنگ قرمز کنگو از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم سنتز شده در دماهای مختلف (با اندازه متفاوت)، به عنوان فوتوکاتالیست استفاده شده است. محلول رنگ در نمونه ها، با حل کردن پودر رنگ در آب یون زدایی شده تهیه شده و سپس با استفاده از فرآیند فوتوکاتالیستی در یک فوتورآکتور ساخته شده، تجزیه گردید. جهت بررسی میزان تجزیه رنگ، از مشاهده مستقیم تغییر رنگ و همچنین طیف جذبی رنگ با استفاده از دستگاه اسپکتروسکوپی جذب UV-Vis تهیه شده، استفاده گردید. مشخصه یابی نانوذرات دی اکسید تیتانیونیم نیز از طریق SEM صورت پذیرفته است.