سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود کلهر – دانشکده فیزیک دانشگاه علوم پایه دامغان-دامغان
حسن رئیسیان امیری – دانشکده فیزیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)-قزوین
اکبر ابراهیم زاد – دانشکده فیزیک دانشگاه علوم پایه دامغان-دامغان

چکیده:

در این تحقیق فیلم های ITO تک لایه با ضخامت ۱۰۰ نانومتر و فیلم های چند لایه ای (ITO(50nm)/Ag(10nm)/ITO(40nm به روش تبخیر حرارتی تحت خلاء تهیه شدند. لایه نشانی روی بسترهای شیشه ای و بدون گرم کردن بستر انجام شد. سپس نمونه ها به مدت یک ساعت در دماهای ۳۶۰، ۴۲۰ و ۰۴۸ درجه سانتیگراد ودر اتمسفر هوا بازپخت شدند. در نهایت خواص ساختاری، نوری و الکتریکی فیلم ها به ترتیب با دستگاه های پراش اشعه ایکس XRD، اسپکتروفتومتر ( UV-Vis) و پروب چهار نقطه ای مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که لایه میانی نقره رسانندگی را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.