سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عزالدین مهاجرانی – تهران ، دانشکده شهید بهشتی ، پژوهشکده لیزر
نعیمه ترابی – تهران ، دانشکده شهید بهشتی ، پژوهشکده لیزر

چکیده:

دراین کار دیود نورگسیل آلی درمحدوده طول موجی ۵۹۰ nm با استفاده ازرنگینه مناسب مورد بررسی قرارگرفته است ساختار این دیود شامل نک لایه ای PVK است که مقدار مناسبی ازPBD ورنگینه Nile Red درآن دوپ شده است طیف الترولومینوسانس قطعات با غلظت های مختلف ونمودارهای ولتاژ جریان آنها با هم مقایسه شده است یک لایه ازPEDOT: PSS بین ITO ولایه های آلی قرارگرفته است این لایه نقش تزریق کننده حفره را دارد وتاثیر آن برنمودار ولتاژ جریان این قطعات مورد بررسی قرارگرفته است .