سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین نجفی کوتنائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، پژوهشکده صنایع رنگ ایران- عضو هیات عل
مازیار پروین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، پژوهشکده صنایع رنگ ایران- گروه پژوهش

چکیده:

خواص ضد باکتری طی یک روش دو مرحله ای اصلاح شیمیایی به سطح کالای پنبه ای اعمال می شود ابتدا کالا با کلرواستیل کلراید در THF با استفاده از پیریدین به عنوان کاتالیست برای داخل کردن گروه های کلرواستات تحت عملیات قرار میگیرد. در طول مرحله دوم پنبه کلرواستیله شده با نمک پتاسیم زیست فعال ۱- نفتیل استیک اسید واکنش داده تا محصول افزایشی سلولز ۱- نفتیل استیک اسید تولید شود. نتیجه طیف سنجی FTIRATR نشان دهنده این امر می باشد که پیوند شیمیایی بین ۱- نفتیل استیک اسید و زنجیرهای سلولز برقرار شده است. در نتیجه این اصلاح شیمیایی سطح کالای پنبه ای آبپریز می شود و پایداری حرارتی کالا نیز افزایش می یابد. هیدرولیز در فاز ناهمگن محصولات افزایشی نشان دهنده این امر می باشد که پیوند شیمیایی بین ۱- نفتیل استیک اسید و زنجیرهای سلولز برقرار شده است. در نتیجه این اصلاح شیمیایی سطح کالای پنبه ای آبگریز می شود و پایداری حرارتی کالا نیز افزایش می یابد. هیدرولیز در فاز ناهمگن محصولات افزایشی نشان داد که آزاد سازی ترکیبات زیست فعال به PH محیط عمل وابسته است. همچنین آنالیز فعالیت ضدباکتری یکی از محصولات افزایشی بدست آمده روی Escherichia coli انجام شد.