سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حسام معاونیان – کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
شهاب الدین یثربی – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

در مناطق نفت خیز بسیاری از خاکها در معرض آلودگی به مواد آلی به دلایل از جمله نشت از لوله های انتقال و مخازن ، بالا آمدگی سطح مخازن و نیز نفوذ مایعات نفتی به خاکهای مجاور می باشند. لذا شناخت رفتارخاکها در مجاورت این مواد ضروری به نظر می رسد. علاوه بر آن در بعضی نقاط بندهای خاکی جهت جلوگیری از نفوذ ضایعات آلی به منابع آبی و خاکی احداث می شود که جهت بررسی عملکرد این بندها نیزا به شناخت رفتارهایی از خاک آلوده از جمله میزان تورم، تحکیم و تحکیم اسمزی و نیز تغییرات نفوذپذیری ومقاومت می باشد. از آنجایی که نفت و مشتقات آن از مواد آلی گوناگون تشکیل شده جهت مدلسازی رفتار خاک در مقابل این مواد در تحقیق از مایعات آلی با ثابت دی الکتریک های مختلف جهت بررسی رفتار تحکیمی خاکهای رسی استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رفتار تحکیمی خاک رس مونت موریلونیت دار با رفتار خاک رس کائولینیت متفاوت است. نتایج بدست آمده از آزمایشات تحکیم نشان می دهد در حالی که منونت موریلونیت افزایش حجم قابل ملاحظه ای با افزایش ثابت دی الکتریک از خود نشان میدهد کائولینیت کاهش حجم پیدا می کند.