سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی
امیر عبداله زاده – دانشیار متالورژی
فرشید مالک قایینی – استادیار تکنولوژی جوشکاری و تضمین کیفیت

چکیده:

تاثیر متغیرهای جوشکاری بر رقیق شدگی و هندسه گرده جوش در روکش دهی فولاد خط لوله ٦٥X با فولاد زنگ نزن L ٣١٦ توسط فرایند جوشکاری قوس فلز گاز پالسی، در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار میگیرد. طراحی آزمایش ها به کمک طرح عاملی کامل که یکی از مرسومترین ابزارهای طراحی آزمایش است، صورت گرفته است. به کمک این طرح،نحوه تاثیر متغیرهای سرعت جوشکاری و نرخ تغذیه سیم بر ابعاد گرده جوش، زاویه کناری آن و رقیق شدگی فلز جوش بررسی و در نهایت الگویی ریاضی برای نحوه تغییرات هندسه گرده جوش و رقیق شدگی بر حسب این دو متغیر ارایه میگردد