سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید محمد ابراهیمی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- طرح مهمات هوشمند
مصطفی سلطان بایزیدی – کارشناس ارشد مهندسی مواد- طرح مهمات هوشمند
سید علی اصغر اکبری موسوی – دانشیار مهندسی مواد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
عباس محمدی – کارشناس مهندسی مکانیک- صنایع شهید شفیع زاده

چکیده:

فلوفرمینگ یکی از روشهای شکل دهی سرد فلزات بوده که برای ساخت قطعات متقارن و توخالی مانند تیوب استفاده می شود. در این تحقیق تاثیر متغیرهای فلو فرم مانند زاویه غلتکها، نرخ پیشروی غلتکها، درصد کاهش ضخامت و سرعت چرخشی ماندرل بر روی متغیرهای خروجی مانند قطر داخلی و ضخامت قطعه کار و کیفیت سطح قطعه نهایی مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که کم کردن میزان کاهش ضخامت تا حدود زیادی سطح قطعه کار را بهبود می بخشد. بعلاوه کاهش میزان پیشروی غلتکها نیز عامل موثری در بهبود سطح قطعه کار می باشد، اما سبب افزایش قطر داخلی و کم شدن ضخامت قطعه نهایی می شود. لذا تلاشهای برای به دست آمدن مقدار بهینه پیشروی غلتکها انجام شد. همچنین نتایج نشان میدهند که سرعت چرخشی ماندرل نسبت به درصد کاهش ضخامت و پیشروی غلتکها، به مراتب تاثیر کمتری بر روی متغیرهای خروجی دارد.