سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه عبیری – شرکت داده پردازی برق تهران (پویش برق)

چکیده:

بهره وری را بصورت جامع می توان درستکاری توام با خردمندی تعریف نمود و عواملکلیدی آن کارایی، اثربخشی و ارزش می باشند . مدیریت بهره وری و کیفیت به عنوان برنامه استراتژیک جهت غلبه بر تهدیدات و تبدیل آنها به فرصتها مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله ویژگیهای سازمان های بهره ور که می توان به آن اشاره کرد، افزایش فعالیتهای تیمی در سازمان می باشد . افزایش بهره وری سازمان ها منوط به اقدامات اثربخش مدیریت بخصوص در بخش برنامه ریزی می باشد که این امر در سه بعد استفاده بهینه از منابع، یکپارچه سازی فعالیتها و ارزیابی، منجر به بهبود بهره وری می گردد . دراین مقاله "مزد تشویقی " به عنوان یکی از عوامل ایجاد انگیزش مور د بررسی قرار گرفته است . تغییرات سازمانی چنانچه با نگرش نظام گرا توام باشد یکی از اساسی ترین عوامل افزایش بهره وری می باشد . در این مقاله سعی شده است یکی از الگوهای تغییر سازمانی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد . در قرن ٢١ ، مبحث بهره وری نیز مشابه سایر مباحث دچار دگرگونیهایی خواهد شد که از جمله این دگرگونیها می توان به نگرش
مدیریت و جانشینی فن آوری به جای نیروی کار اشاره کرد.