سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روح الله عباسی – قطب علمی اتوماسیون و بهر ه برداری از سیستم های قدرت دانشکده مهندسی بر
حسین حیدری – قطب علمی اتوماسیون و بهر ه برداری از سیستم های قدرت دانشکده مهندسی بر
رضا شریفی – قطب علمی اتوماسیون و بهر ه برداری از سیستم های قدرت دانشکده مهندسی بر

چکیده:

با رشد شبکه های قدرت و اتصال بین آ نها، سطح جریان خطا افزایش پیدا می کند . به کارگیری محدود کننده های ابررسانایی جریان خطا (SFCL) می تواند منجر به کاهش سطح جریان خطا
شود به گونه ای که کلیدهای فشارقوی بتوانند به راحتی عمل کنند . اما نصب SFCL جریان خطا را کاهش داده و چون زمان عملکرد رله ها جریا ن زیاد کاهشی با جریان شبکه نسبت عکس
دارد، بنابراین دوره خطا در شبکه افزایش پیدا کرده و کلیدهای قدرت دیرتر عمل می کنند که این موضوع می تواند برای محدود کننده های جریان خطا عیب محسوب گردد . در مقاله تلاش
می شود با بررسی تاثیر محدودساز بر رفتار حفاظتی شبکه و اضافه ولتاژ ناشی از قطع کلیدهای قدرت، نتایج ارائه شود .