سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول ایلخانی –

چکیده:

در سدهای انحرافی ، کاهش تراز آب بالادست سرریز بدون تغییر ارتفاع سرریز و طول تاج آن ، موجب کاهش چشمگیر هزینه های احداث سد می شود. مدل مورد مطالعه ، علاوه بر این مزیت ، امکان تخلیه رسوبات پشت سرریز و عدم AF61 تجمع رسوبات در جلوی آبگیر ، و کاهش طول حوضچه آرامش را با هزینه ای کمتر فراهم می نماید. در این تحقیق ، تاثیر برخورد جریان خروجی از روزنه با جت آب ریزشی از روی دیواره سرریز و تغییر محل برخورد آنها در فاصله جهش از دیواره سرریز ، در دبی ها و عمق پایابهای مختلف تعیین گردید. نتایج تحقیق در این مقاله ارائه می گردد.