سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید رضا اسدی وانانی – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک، آزمایشگاه بیومکانیک
محمد پرنیان پور –
رویا نریمانی –

چکیده:

در این مطالعه، مدل ریاضی مناسبی جهت بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر سیکل باربرداری بر روی ممان وارد بر مفاصل با شبیه سازی در صفحه سجیتال با در نظر گرفتن محدودی تهای قدرت عضلانی ارائه گردیده است. در این راستا توابع توصیف کننده بیومکانیک باربرداری با استفاد هاز روش نیوتن – اویلر شکل گرفته اند. برای حل معادلات مدل مفروض و بهینه سازی لازم، یک بسته نرم افزاری تهیه شده است. این بسته با بهره برداری از داده های سینماتیکی و توابع بیومکانیکی مربوطه نیروها و مما نهای مفصلی را برای بهترین مسیر باربرداری محاسبه می کند. ارزیابی مدل توسط مقایسه نتایج بسته نرم افزاری و داده های آزمایشگاهی صورت گرفته است. با استفاده از این مدل در مقایسه باربرداری در سرعت های مختلف مشخص می شود که در باربرداری سریع ممان بیشتری به مفاصل زانو و قوزک پا وارد می گردد.