سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

موسی مسکرباشی – دانشگاه شهید چمران اهواز
علی کاشانی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

اثر عملیات مختلف پیش کاشت (در هشت سطح) بر مواد آلیخ اک در مقایسه با سوزاندن بقایایی گندم ناشی از زراعت قبل و همچنین بدون بقایای زراعت قبل مورد بررسی قرار گرفت.