سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا چاپی چی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
روزبه فرهودی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
غلامرضا ثواقبی – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

روش های مدیریت بقایای گیاهی با تاثیر مستقیم بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک نقش موثری بر پایداریت ولدی در اکوسیستم های زراعی و محیط زیست دارند در این تحقیق اثر نحوه مدیریت بقایای گندم (سوزاندن بقایای، زیر خاک کردن و جمع آوری آنها) بر خصوصیات خاک در سیستم کشت دوگانه مورد بررسی قرار گرفت.