سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

روزبه فرهودی – دانشجوی کارشناسی اردش زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمد رضا چاپی چی – عضو هیات علمی گروه زراع تو اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
ناصر مجنون حسینی – عضو هیات علمی گروه زراع ت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

مدیریت بقایای گیاهی همواره بعنوان یک معضل زراعی و زیست محیطیم طرح بوده است و امروزه با فشرده تر شدن سیستم های کشاورزیا ین مشکل ابعاد گسترده تری یافته است در این آزمایش اثر نحوه مدیریت بقایای گندم (سوزاندن بقایا، زیر خاک کردن و جمع آوری آنها) بر رشد و عملکرد محصول بعدی (سویا، آفتابگردان و سورگوم) در سیستم کشت دوگانه مورد بررسی قرار گرفت.