سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عطیه بحرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس
علی اصغر فانی – استادیار رشته مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

محیط پیش روی سازمان های امروزی، محیطی سرشار از پیچیدگی ،تنوع و تغییرات سریع و فزاینده ای است که ا زان به عنوان عصر دانش و اطلاعات یاد میشود . تداوم حیات سازمان در یکچنین محیط متحولی، در گرو ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق مدیریت دانش و دانش آفرینی است.
سازمان ها برای نیل به مزیت رقابتی نظیر نوآوری، نیازمند دستیابی به منابع مختلف دانش، خلق دانش نوین و کارکردمتقابل دانش ضمنی و دانش صریح می باشد. تنها از این طریق می توان تداوم حیات و بقای سازمان را تضمین نمود.
در مقاله حاضر، ضمن پرداختن به مقوله مدیریت دانش، انواع دانش سازمانی، شیوه های خلق دانش، فرایند دانش آفرینی، پدیده شکاف دانش و نقش مدیریت دانش در ایجاد و بهبود فرایند نوآوری تبیین می گردد.