سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
کیومرث جهانگیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشکده عمران گروه مدیریت ساخت یزد ایران

چکیده:
وجود قوانین و ضوابطی که نقش نظم بخشی و تعادل دهی به فضاهای شهری را برعهده داشته باشند واضح و مبرهن است زیرا تبلور فضایی و کالبدی ساخت و سازها الزاماً باید با تبلور قانونی و اجتماعی همسو و هم جهت باشند. یکی از قوانینی که در این راستا دست خوش آسیب شده است مقررات مربوط به زیرساخت شهری است که باتوجه به اهمیت این فعالیت ها لزوم کنترل و توجه به طراحی ساخت و بهره برداری درصنعت ساختمان و ساخت و ساز بیش از پیش آشکار می شود. هدف پژوهش بررسی آسیب های زیرساخت علل و عوامل و تبعات آشکار و پنهان آن در شهر می باشد . ضرورت این مسئله زمانی آشکار می شودکه بازتاب مسائل، به صورت اختلالاتی در ارائه خدمات مطلوب به شهر و شهروندان خود را نشان می دهد. روش مورداستفاده در این مقاله توصیفی و تحلیلی است. یافته ها حاکی از آن است که نبود ظوابط مستحکم وقانونی درزیر ساخت سبب بروز مشکلاتی درمحیط اجتماعی نظام اقتصادی نظام دسترسی فرم کالبدی و منظر شهرها شده است