سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد عاصم پور – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رامین هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا صفی خانی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله یک روش تحلیلی برای پیش بینی منحنی های حد شکل دهی تحت بارگذاری غیرتناسبی به جهت پیش بینی قابلیت شکل پذیری ورق فلزی ارائه شده است. این روش بر پایهء مدل مارشینیاک و کوزینسکی می باشد. شرایط بارگذاری غیرتناسبی با سه نوع پیش کرنش گذاری ورق قبل از تعیین منحنی حد شکل دهی آن بدست می آید. اثر مسیرکرنش، بر شکل و سطح منحنی حد شکل دهی بررسی شده است. تطابق قابل قبولی میان منحنی های حد شکل دهی پیش بینی شده با داده های تجربی منتشر شده در مقاله دیگران بدست آمده است.