سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه معینی فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
زهرا اوصانلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

در این بررسی اثر یکی از مهمترین مشتقات ویتامین A آل- ترانس – رتینوئیک اسید بر برخی از فرآیندهای متابولیسمی سلولهای ماکروفاژ از جمله سنتز پروتئین RNA ی مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از برخی روش های دخول مواد رادیواکتیو در پروتئین ها و RNA ی تازه سنتز شده و تعیین میزان تولید آنیون سوپر اکسید در سلولهای ماکروفاژ کشت داده شده