سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یوسف حضرتی جوانان گروه – فوق لیسانس سازه از دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمد رضا چناقلو – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

سازه های فضاکار، به دلیل داشتن وزن کم، نسبت به سازه های معمولی رفتار خوبی در مقابل زلزله دارند. با وجود این، برخی از انواع این سازه ها در مقابل زلزله آسیب پذیری نشان داده اند، که از جمله آنها سازه های چلیکی دولایه می باشد.در مطالعه حاضر، که براساس تحلیل طیفی انجام یافته، بامدل کردن سازه های چلیکی در مقیاس واقعی، رفتار لرزه ای سازه های چلیکیِ دولایه با ستونهای صلب ، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد تاثیر مدهای بالاتر در پاسخ لرزه ای این سازه ها تحت شتاب لرزه ای در امتداد طولی. بسیار زیاد است. براساس مطالعات انجام شده، واکنش تکیه گاهی لرزه ای سازه چلیکی با نسبت خیز به دهانه ۱/۲به مراتب بزرگتر از سازه های چلیکی با نسبت خیز به دهانه ۱/۴ می باشد ولی رفتار لرزه ای سازه های چلیکی با نسبت خیز به دهانه۱/۴و کوچکتر بهم نزدیک است. همچنین بررسی ها مشخص میکند که تغییر بافتار(Pattern) سقف سازه چلیکی موجب تغییر مقدار فرکانس و ردیف مدهای موثر در پاسخ لرزه ای میگردد.