سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر ابولقاسمی – شرکت برق منطقه ای اصفهان
عبدالرحیم ایزدی – شرکت برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

تأمین مشخصات فنی مورد لزوم در طراحی یک خط انتقال نیرو با توجه به شرایط اقلیمی و مشخصات مسیر و موقعیت و نقش و درجه اهمیت خط مورد طراحی در شبکه سراسری و از جهت تیپ های مصرف کنندگان مورد تغذیه از یک طرف، و دستیابی به طرح بهینه از نظر اقتصادی براساس هزینه های ثابت ( سرمایه گذاری اولیه ) و هزینه های جاری ( تعمیرات و نگهداری ) و خسارت مالی ناشی از خروج های کوتاه مدت در اثر fail های احتمالی عناصر خط از طرف دیگر، بعنوان اصل پایه ای حاکم در کلیه جنبه ها و مراحل خط یا مجموعه خطوط انتقال نیروی همسان مورد طراحی مطرح می باشد . بعلاوه وجود برخی شرایط و مشخصات و خود ویژگی های محلی، ناحیه ای یا منطقه ای که از جهات گوناگون اجرائی و بهره برداری خطوط محدودیت ها و مشکلات خاصی را دربر دارد نیز از جمله عوامل اساسی مؤثر در طرح فنیاقتصادی خطوط انتقال نیرو می باشند .
مجموعه حاضر، اهم تجربیات دهساله اخیر مربوط به طراحی خطوط توزیع , فوق توزیع و انتقال نیرو در شرت برق منطقه ای اصفهان را با توجه به موارد متعدد مشکلات و محدودیت های اجرائی و بهره برداری خطوط در قسمتهای مختلف تحت پوشش شرکت , از جهت گوناگونی شرایط اقلیمی , مشخصات مسیرها و مسائل و خوردگی های خاص محلی و منطقه ای هر کدام را ارائه می نماید