سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدهادی میرزاپور – عضو هیات علمی بخش خاک و آب قم
امیرحسین خوشگفتار – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید سعادت – عضو هیات علمی موسسه خاک و آب
امیرحسین کوچه باغی – محقق بخش خاک و آب قم

چکیده:

برخی تحقیقات نشان داده ، شوری باعث افزایش غلظت آهن در ساقه نخود (۴)، گوجه فرنگی ، سویا و کدومسمی (۶) شده ولی غلظت آهن را در جو و ذرت کاهش داده است (۵). بررسی ها نشان داده، شوری ناشی از کلرید سدیم، باعث کمبود آهن در گیاه می گردد (۳). نتایج تحقیق دیگری نشان داد بامصرف آهن به شکل کلات (Fe-EDDHA) تحمل به شوری آفتابگردان افزایش یافت. همچنین کاهش رشد و جذب عناصر ناشی از شوری، با افزایش آهن در محلول غذایی، تا حدودی جبران شد. این نتایج همچنین نشان داد با مصرف آهن، غلظت سدیم و کلر در گیاه کاهش و غلظت آهن، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم افزایش یافت (۷). در تحقیق حاضر سعی شده با توجه به آهکی و شور بودن مزارع آفتابگردان قم، اثر سطوح مختلف آهن بر درصد روغن دانه و نیز غلظت عناصر معدنی برگ آفتابگردان در چنین شرایطی بررسی شود.