سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا نائینی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ق
محمدهادی میرزاپور – عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ق

چکیده:

عملکرد انگور در واحد سطح غالبا به دلیل اطلاع کم زارعین، عدم شناخت دقیق نیاز کودی و مصرف متعادل عناصرغذایی پر مصرف و کم مصرف، حدود ۷/۹ تن در هکتار بوده که خیلی پایین تر از عملکرد در کشورهای توسعه یافته می باشد (۱). انگور در گروه گیاهانی دسته بندی می شود که نسبت به کمبود بر، آهن، منگنز و روی حساس می باشند و از طرف دیگر نیاز بالایی به نیتروژن ، پتاسیم، روی و بر دارد. (۲) در یک بررسی محققان تیمارهای کودی NPK , NP را با هم مقایسه نمودندو نتیجه گرفتند که مصرف ۲۷۰ کیلوگرم در هکتار اکسید پتاسیم (K2O) بالاترین عملکرد میوه و میزان قند در آب میوه را دارا بود (۴). در آزمایشی دیگر، محققان نشان دادند که افزودن سولفات پتاسین بهمراه عناصر کم مصرف، باعث افزایش معنی دار ضریب باردهی شده است اما اثر آن بر روی وزن خوشه و حبه های آن و نیز متوسط طول خوشه معنی دار نشده است. هرچند آنها را افزایش داده بودند (۳). هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثر مصرف عناصرپر مصرف و کم مصرف بر عملکرد کمی و کیفی انگور یاقوتی در شرایط آهکی قم بود.