مقاله تاثیر مصرف کاکائو بر عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي: مروري بر شواهد موجود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۵۹۱ تا ۶۰۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف کاکائو بر عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي: مروري بر شواهد موجود
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکلات
مقاله بيماري هاي قلبي – عروقي
مقاله پر فشاري خون
مقاله پلي فنل ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه زاده فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به تناقضات موجود در مطالعات مختلف در مورد تاثیر مصرف شکلات بر بيماري هاي قلبي، هدف بررسي حاضر، مروري بر پژوهش هاي انجام شده در زمينه شکلات و بيماري هاي قلبي – عروقي بود.
روش ها: جستجو درPubMed  در بين سال هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ با کليد واژه هاي Dark chocolate،Dark chocolate and cardiovascular disease و Dark chocolate and atherosclerosis با محدود کردن آن ها بر روي کارآزمايي هاي باليني انجام شد. تمام مطالعاتي که بر روي افراد سالم يا افراد مبتلا به اختلالات ليپيدي انجام شده بود، وارد مطالعه شد.
يافته ها: در بيشتر اين مطالعات، شکلات حاوي استرول گياهي باعث کاهش کلسترول تام وLDL  در افراد هيپرکلسترولميک شده بود. برخي مطالعات اثر مثبت شکلات تيره را بر کاهش تجمع پلاکتي عنوان کرده و برخي ديگر بي اثر بودن شکلات سفيد و تيره را گزارش کرده است. اثر مثبت شکلات تيره بر حساسيت انسوليني و کاهش مقاومت انسوليني در کارآزمايي هاي باليني ذکر شده است. در مورد فشارخون، برخي مطالعات اثر مثبت شکلات تيره بر کاهش فشار خون و برخي ديگر بي اثر بودن آن را نشان داده است. شکلات تيره باعث کاهش شاخص هاي استرس اکسيداتيو در برخي بررسي ها شده اما در برخي ديگر عدم تاثیر شکلات تيره بر شاخص هايي چون ۸ ايزوپروستان و MDA ديده شده است.
نتيجه گيري: اکثر کارآزمايي هاي باليني اثر مثبت شکلات تيره و کاکائو را بر عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي عروقي نشان داده است؛ هرچند که به علت هم سو نبودن مطالعات، نياز به بررسي بيشتر در اين زمينه وجود دارد تا مکانيسم هاي مربوط نيز در مطالعات آتي به طور دقيق شناسايي و تاييد گردد.