سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدصادق سرزعیم – کارشناس ارشد مهندسین مشاور آب خاک تهران

چکیده:

طرح سد و شبکه قلعه چای در شهرستان عجب شیر از استان آذربایجان شرقی و اردبیل مطالعه شده و سد قلعه چای به زودی به بهره برداری می رسد، در مطالعات مرحله اول بخشی از آب سد قلعه چای به طرح توسعه اراضی دشت بناب اختصاص یافته است. در مطالعات مرحله دوم به دلیل مخالفت جدی مردم با انتقال آب از حوزه آبریز قلعه چای به دشت بناب بنا به تشخیص کارفرمای طرح مطالعات اجتماعی انجام شد. براساس نتایج یافته ها و بررسیهای اجتماعی به منظور ایجاد پایداری اجتماعی و زمینه سازی مشارکت مردم، اراضی توسعه از دشت بناب به اراضی شمال عجب شیر جابجا شد.