سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افشین سلاجقه – دانشجوی کارشناسی عمران دانشکده مهندسی سیرجان دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

در این تحقیق نمونه هایی از دخالت معماری در طراحی سازه های هیدرولیکی برر سی گردیده است .که به تفکیک موضوعات به طور خلاصه به بررسی چند مورد می پردازیم .مباحث مورد بررسی در این مقاله شامل ١. طرح مساله بهینه سازی در سدها ؛ به منظور تامین آب شرب ،آب کشاورزی ،تولید انرژی الکتریکی وکنترل سیلا ب ٢. سرریز سد ها وطراحی حوضچه های استغراق ٣. شکل مقطع کانالهای روباز ٤. بحث در انتخاب ابعاد بهینه تاسیسات تغذیه مصنوعی ،طراحی کانال وحوضچه تغذیه از نظر شکل و ابعاد می باشند . در مجموع هدف از باز کردن این مبحث و بررسی تاثیر دخالت معماری در طرح سازه ای، سازه های هیدرولیکی ضمن ارائه یک مطلب نو (که جای تحقیق و بررسی فراوان دارد )، ارائه راهکارهای تازه برای ایجاد یک سازه ایمن واقتصادی با کارایی بالا وشکل زیبا بااستفاده از مبانی معماری بوده ودر مجموع گلچینی از ساز ه های بهینه که از لحاظ سازه ای نیز ایمن و بادوام باشد .همچنین باتوجه به کمبود منابع ومراجع کافی در این زمینه تحقیقاتی ا مید است که در آینده ای نه چندان دور با ارائه کاربردی چند منظوره از سازه های مورد بحث و گسترش وبسط موضوع مطرح شده به سایر سازه ها ،بتوان گام مؤثر تری در این زمینه بردا شت.