سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رئوف سیدشریفی – عضو دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، ایستگاه تحقیقات کشاورزی ا
ودود ساعدنیا – عضو دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، ایستگاه تحقیقات کشاورزی ا
سلیم فرزانه – عضو دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، ایستگاه تحقیقات کشاورزی ا
غلامرضا امین زاده – عضو دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، ایستگاه تحقیقات کشاورزی ا

چکیده:

سطح زیر کشت و تولید سالانه گندم در ایران بیشتر از سایر غلات می باشد. به طوری که که بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط انیستتو و مرکز تقحیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران حدود ۷۰ درصد از پروتئین مصرفی روزانه افراد ازغلات به ویزه از گندم تامین می شود ولی کشت مداوم، مصرف همه ساله و بیش از نیاز کودهای فسفاته، فرسایش و آبشویی و سایر شرایطحاکم بر خاک های آهکی مناطق خشک و نیمه خشک کشور از جمله وجود مقادیر زیاد کربنات کلسیم و PH قلیایی و عدم صمرف کودهای حاوی عناصر ریز مغذی موجب کاهش ذخیره این عناصر در خاک و در نتیجه کاهش عملکرد و … شده است، به طوری که ضرورت مصرف روی در بهبود خواص کمی و کیفیگندم توسط محققان دیگر نیز گزارش شده است. (۲، ۳، ۴و۵).