سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود نادری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
علی فلکیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

از آنجا که سنگدانه های داخل بتن در مقایسه با دیگر عوامل تشکیل دهنده آن بیشترین حجم بتن را به خود اختصاص می دهند، مشخصه های فیزیکی مخصوصا مقاومت آنها میتواند تاثیر تعیین کننده ای بر مقامت نهائی بتن داشته باشد. با اینحال در کشور ما بدلیل اینکه اغلب دست اندرکاران صنعت بتن ورود به بحث مقاومت و مشخصه های صخره هارا جزء قلمرو تخصصی خود نمی انگارند، بررسی این مقوله مهم بدست فراموشی سپرده شده و باعث گردیده است تا تحقیقات قابل توجهی در این بخش صورت نگرفته و در مواقعی هم به داشتن دانه بندی مناسب و عدم آلوده بودن مصالح سنگی به مواد مضر بسنده شود. لذا با توجه به اهمیت موضوع پروژه ای برای بررسی تاثیر مقاومت صخره مادر بر مقاومت بتن حاصل از بکار گیری سنگدانه های بدست آمده از آن صخره تعریف و نتایج در این مقاله ارائه گردیده است. امید است با توجه به نتایج بدست آمده، دست اندرکاران صنعت بتن خصوصا تولید کنندگان مصالح سنگدانه ای بهنگام انتخاب معادن و سرمایه گذاری از این نتایج بهره کامل را ببرند.