سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی بیرامی شهابی – فوق لیسانس عمران- سازه ، مرکز تحقیقات مهندسی جهاد آذربایجان شرقی
بابک توکلی – فوق لیسانس مکانیک، مرکز تحقیقات مهندسی جهاد آذربایجان شرقی

چکیده:

در این مطالعه تأثیر افزایش مقاومت فشاری بتن بر روی عملکرد مقاومت در برابر نفوذ گلوله، در دو نوع دیوار ضخیم و دیوار نازک بررسی و با هم مقایسه شده است. منظور از دیوار ضخیم دیواری است که گلوله نمی‌تواند آن را سوراخ بکند و گلوله در فاصله‌ای از پشت دیوار متوقف می‌گردد و دیوار نازک دیواری است که گلوله آن را سوراخ کرده و از آن عبور می‌کند. قبلاً اثر افزایش مقاومت فشاری بتن بر روی عملکرد نفوذی آن در دیوارهای بتنی مختلف به صورت آزمایشگاهی توسط برخی محققین بررسی شده است. در این مقاله با استفاده از برخی از این داده‌ها اثر افزایش مقاومت فشاری بتن بر روی عملکرد نفوذی آن در دو نوع دیوار ضخیم و نازک با هم مقایسه شده و ملاحظه گردیده است که این دو نوع دیوار نسبت به افزایش مقاومت فشاری بتن به یک اندازه متأثر نیستند. برای این منظور از داده‌های موجود در چند مقاله استفاده شد و ملاحظه شد که افزایش مقاومت فشاری بتن، عملکرد نفوذی دیوار نازک را کمتر از دیوار ضخیم بهبود می‌دهد. برای تحلیل این رفتار مراحل نفوذ گلوله در دیوار بتنی به سه مرحله تقسیم‌بندی شده و در مورد هر مرحله توضیحات لازم داده شده و علت کمتر بهبود یافتن عملکرد نفوذی دیوار بتنی نازک نسبت به دیوار بتنی ضخیم، عوض شدن مد شکست از حالت فشاری در دیوار ضخیم به حالت کششی و برشی و تشکیل پلاگ در دیوار نازک شناخته شد