سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهنام امینی – استادیار,دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
حمیدرضا صالحپور – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم در ایمنی جاده ها ، اصطکاک بین لاستیک وسیله نقلیه و رویه راه است ، تا راننده وسیله نقلیه بتواند در صورت لزوم در کوتاهترین زمان و فاصله ممکن وسیله نقلیه خود را متوقف و یا کنترل نماید و از تصادفات احتمالی جلوگیری شود . مطالعات متعددی که در این زمینه انجام شده حاکی از اهمیت مقاومت لغزندگی و تاثیر آن بر میزان ایمنی راه بوده است. هدف از این مقاله بررسی کمی وکیفی میزان تاثیر مقاومت لغزندگی بر روی تصادفات ترافیکی می باشد . در این راستا آمار و اطلاعات تصادفات ترافیک در مقاطع مختلف آزادراهی جمع آوری شده و همچنین مقدار مقاومت لغزندگی روسازی اندازه گیری شده است .تجزیه و تحلیل های انجام شده روی اطلاعات بدست آمده نشان دهنده برقراری همبستگی چشمگیر بین مقاومت لغزندگی و نرخ تصادفات می باشد . تحلیل ها نشان می دهد که مقاطع دارای بالاترین نرخ تصادف دارای روسازی هایی با پایین ترین سطح مقاومت لغزندگی می باشند. با استفاده از نتایج این تحقیق امکان شناسایی مقاطع دارای بالاترین پتانسیل تصادفات وجود خواهد داشت. همچنین افزایش مقاومت لغزندگی راه ها به عنوان یکی از موثرترین طرق ایمن سازی مورد تایید وتاکید قرار می گیرد.