سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسن حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایرا
گئورک قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – ایران
بهروز وحیدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – ایران

چکیده:

درصورت بروز اضافه ولتاژهای سریع و خیلی سریع (VFTO )ناشی از صاعقه، کلیدزنی و اغتشاشات دیگر درشبکه، احتمال تشدید داخلی سیم پیچ ترانسفورماتور و در نتیجه بروز اضافه ولتاژهای خطرناک در سیم پیچ ها وجود دارد . دامنه این اضافه ولتاژها در حالتهای بحرانی تا چند برابرمقادیر نامی می تواند افزایش یابد و با حفاظتهای معمولی مانند برقگیر نمی توان با آنها مقابله کرد . در این مقاله جهت بررسی این اضافه ولتاژها، ابتدا سیم پیچ فشار قوی ترانسفورماتور IPC با استفاده از روش خط انتقال چند فازه در حوزه های فرکانس و زمان به ترتیب به کمک نرم افزارهای MATLAB و EMTP مدلسازی و شبیه سازی شده و فرکانس های نوسانی سیم پیچ و اضافه ولتاژهای بین دیسکها و بین حلقه ها محاسبه گردیده اند . جهت کاهش دامنه اضافه ولتاژها، بررسی عامل کلید و مشخصات آن نظیر مقاومت وصل در کلیدها و زمان در مدار بودن آن مطرح شده است . نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهند که مقاومت وصل تاثیر زیادی بر میزاناضافه ولتاژها داشته و بشدت دامنه اضافه ولتاژها را کاهش داده ا ست .