سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا براتی – گروه مهندسی متالورژی ومواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
سید علی سید ابراهیمی – گروه مهندسی متالورژی ومواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
علیرضا سید ابراهیمی – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

فریتهای نیکل – روی به علت مقاومت الکتریکی بالا و اتلاف توان کم در فرکانس های بالا کاربردهای زیادی در صنایع الکترونیک و مخابرات دارند . در این تحقیق ذرات بلوری فریت نیکل و
فریت نیکل – روی با فرمول شیمیایی Ni1-xZnxFe2O4 با مقادیر مختلف روی (x) برابر ۰ / ۰، ۱ / ۰، ۲ / ۰، ۳ / ۰، ۴ / ۰، ۵ / ۰و ۹ / ۰ در ابعاد نانومتر به روش سل – ژل احتراقی و با استفاده از ژل اولیه شامل اسید سیتریک به عنوان احیاء کننده و نیترات فلزی به عنوان اکسید کننده، تهیه شدند . تمامی خاکسترهای پودر حاصل از فرآیند تجزیه حرارتی ژل های نیترات – سیترات در شرایط مشابه دمایی Cْ ۱۰۰۰ در مدت زمان ۱ ساعت کلسینه شدند و سپس اثر مقدار روی بر تشکیل ترکیبات فازی مختلف و عواملی نظیر پارامتر شبکه، اندازه متوسط بلورها و چگالی اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این بررسی نشان می دهد تمامی ترکیبات فریت حاصله، خالص و دارای ساختار کریستالی مکعبی اسپینل می باشند و پارامتر شبکه با افزایش مقدار روی افزایش می یابد . همچنین میزان چگالی اشعه ایکس و اندازه متوسط بلورهای ذرات پودر فریت، روندی کاهشی را با افزایش مقدار روی، از خود نشان می دهند .