سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
محسن حدادسبزوار – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
علی حائریان اردکانی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به شکل پذیری و خواص مکانیکی مطلوب میکروالیاژ ۳۰MSV6 و نیز امکان حذف بعضی از مراحل عملیات حرارتی استفاده از این میکروالیاژ د رصنعت و خصوصا صنعت اتومبیل سازی رایج گردیده است این تحقیق روی فولاد مذکور در دماهای پیش گرم ۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۰۰ درجه سانتی گراد و مقادیر مختلف کارگرم ۰% ، ۲۰% ، ۷۰%انجام شده است نمونه های مذکور پس از انجام مراحل فوق تحت عملیات حرارتی در دو حالت سرد کردن در هوا و روغن قرارگرفتند. سپس ریزساختار نمونه های مختلف توسط میکروسکوپ نوری و خواص مکانیکی آنها با تستهای کشش، ضربه و سختی مورد بررسی قرارگرفتند. و در اخر اثر هریک از پارامترها دما، کارگرم و عملیات حرارتی روی ریزساختار و خواص مکانیکی تجزیه و تحلیل گردید.