سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امین آناقلی – مرکز ملی تحقیقات شوری یزد
مرتضی کشیری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مسعود عزت احمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقدار زمان مصرف کود ازته بر رشد عملکرد و اجزا عملکرد گندم رقم زارگس در شرایط دیم، آلزمایش ی در مزرععه تقحیقاتی داشنگاه گرگان در سال زراعی ۷۹-۷۸ انجام گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید.