سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیداد کرمی – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
هدایت اله رحیمی –
جانب اله نیازی –
علی اکبر صلح جو –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر ماده الی و زیرشکنی خاک برتعدیل خواص فیزیکوشیمیایی نامطلوب خاک طراحی با دو فاکتور زیرشکنی با دو سطح شامل: بدون زیرشکنی و زیرشکنی خاک تا عمق ۵۰-۴۵ سانتی متر به عنوان فاکتور اصلی و ماده آلی با چهار سطح شامل: بدون افزایش ماده آلی، تفاله ریشه شیرین بیان پوسته شلتوک و بقایای ذرت به عنوان فاکتور فرعی به صورت کرتهای نواری با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به مدت سه سال در اراضی ایستگاه آونجان رامجرد اجرا گردید. نتایج نهایی طرح نشان داد که تاثیر افزایش ماده آلی در سطح یک درصد سبب افزایش عملکرد دانه گندم گردیده نتایج نهایی طرح نشان داد که تاثیر افزایش ماده آلی در سطح یک درصد سبب افزایش عملکرد دانه گندم گردیده بطوریکه بقایای ذرت با بیشترین تولید به میزان ۵۲۵۰ تفاله ریشه شیرین بیان با ۴۹۹۲ پوسته شلتوک ۴۶۹۲ و کمتری محصول از عدم مصرف ماده آلی شاهدبه میزان ۴۳۵۰ کیلوگرم دره کتار بدست آمده است.