سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ریحانه ایوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک
حسین میرسیدحسینی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک
غلامرضا ثواقبی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشکده آب و خاک دانشگاه تهران
مهرنوش اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکدة مهندسی علوم خاک دانشگاه فردوسی

چکیده:

آلودگی خاک خطرات روزافزونی برای سلامتی انسانها و محیط زیست دارد. عناصر سنگین از جمله مهمترین آلاینده های محیط زیست به شمار می آیند که در چند دهه اخیر به شدت مورد توجه تعداد زیادی از پژوهشگران قرار گرفته اند.تجمع عناصر سنگین در خاک به ویژه در زمینهای کشاورزی امری تدریجی بوده و غلظت عناصر می تواند به سطوحی برسد که امنیت غذایی بشر را تهدید نماید.( ۳و ۱) از جمله این عناصر می توان کادمیوم و سرب را نام برد. کادمیوم متحرک ترین عنصر سنگین در خاک محسوب می گردد.تحمل گیاهان نسبت به کادمیوم از ۰/۲ تا ۹ میلی گرم بر کیلوگرم خاک متغیر است.مسمومیت انسان از طریق کادمیوم باعث آسیب جدی به کلیه ها, استخوان و سیستم عصبی خواهد شد. سرب کم تحرک ترین عنصر سنگین در خاک محسوب می گردد. این عنصر از منابعمختلفی وارد چرخه حیات شده و باعث آلودگی محیط زیست و ایجاد اختلال در زندگی جانداران می شوند.( ۲) توانایی خاک برای عرضه مواد غذایی و همچ کاهش مواد آلوده کننده به شدت تحت تاثیر نوع ومقدار مواد آلی خاک می باشد.( ۵و ۴) مواد آلی خاک در مطالعات جذب فلزات سنگین و عناصر مورد نیاز گیاه همواره مورد توجه بوده اند این مواد می توانند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر قابلیت جذب و غلظت عناصر مورد نیاز گیاه و عناصر سنگین خاک تاثیر بگذارند که میزان و نحوه تاثیر مواد آلی بستگی به خصوصیات ماده آلی دارد.این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مواد آلی مختلف بر مقدارCd وPbقابل جذب توسط گیاه از طریق اندازه گیری مقدار قابل استخلاف با عصارهگیرDTPA در خاک صورت پذیرفت.