سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا طلایی – کارشناسی ارشد زمین شناسی
حمیدرضا پیروان – دکتری زمین شناسی

چکیده:

تاثیر ترکیب شیمیایی سنگها بر کیفیت شیمیایی آبهای سطحی و زیرزمینی درمناطق میترالیزه و آلتره یکی از مباحث اصلی زمین شناسی زیست محیطی می باشد چرا که ترکیب شیمیایی آب و تنوع زیستی در ارتباط مستقیم می باشند به این منظور تعداد ۲۹ نمونه آب شامل ۱۲ نمونه آب چشمه و چاه و همچنین ۱۷ نمونه آب رودخانه و آبراهه د رمحدود مورد مطالعه برداشت گردید.