سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی احمدی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهران مهرانیان – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک بنکدارپور – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزانه وهاب‌زاده – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پساب استخراج روغن از میوه زیتون (*OMW) حاومی محتوای بالایی از ترکیبات فنلی است (۲، ۵ گرم در لیتر) که این مواد بخش اصلی بار آلایندگی پساب مزبور را شامل می‌شود (COD=181g/L). در این تحقیق آلاینده زدایی زیستی پساب OMW با استفاده از قارچ ریسه سفید فنوکارئت کرایزسپریوم مورد بررسی قرار گرفت. تهیه محیط رشد فنوکارئت کرایزسپریوم با به کارگیری پساب در حجم‌هایی مشخصی (۲۰ و ۳۰ درصد حجمی پساب در محیط) و نیز همراهی با اضافه نمودن گلوکز بعنوان منبع کربنی و آمونیوم سولفات بعنوان منبع نیتروژن غیرآلی، به انجام رسید. عملکرد قارچ در کاهش کل مواد فنلی و ارتودی فنل به ترتیب ۲۰ و ۴۰ درصد بوده است. رنگ پساب نیز به عنوان شاخصی از بار آلایندگی پساب مورد آزمایش، در این تیمار زیستی کاهشی در حد ۶۰ درصد را داشته است. در این رابطه تغییرات غلظت منبع کربن و نیز نیتروژن بررسی گردیده، غلظت مناسب گلوکز و آمونیوم سولفات در محیط کشت رشد قارچ به ترتیب ۵ و ۱ گرم در لیتر بود و با توجه اهمیت متغیر pH در فرایند پساب زدایی زیستی OMW این شاخص نیز مورد ملاحظه قرار گرفت.