سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاوه عدالتی – گروه مهندسی متالوژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمود نیلی احمد آبادی – گروه مهندسی متالوژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق تاثیر درصدهای مختلف منگنز ۰/۴۴۵ تا ۱/۰۹۲ درصد بر منحنی های سرد شدن ریز ساختار و خواص چدن خاکستری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در چدنی با کربن معادل ۳/۸ درصد و مقدار متوسط گوگرد ۰/۰۴۷ درصد با افزایش درصد منگنز تا ۰/۶۶۱ درصد دمای یوتکتیک افزایش می یابد و با افزایش بیشتر درصد منگنز دمای یوتکتیک کاهش می یابد ولی دمای یوتکتوئید با افزایش درصد منگنز همواره کاهش می یابد همچنین افزایش درصد منگنز تا ۰/۶۶۱ درصد سبب افزایش درصد حجمی گرافیت ها و درصد گرافیت های نوع A شده و با افزایش بیشتر درصد منگنز موارد مذکور کاهش می یابند. همچنین با افزایش درصد منگنز طول لایه های گرافیت کاهش یافته ولی ضخامت آنها تغییر محسوسی نمیکند و با افزایش درصد منگنز تا ۰/۶۶۱ درصد کاهش و دانسیته چدن با افزایش درصد این عنصر همواره کاهش می یابد نتایج آزمایشات کشش و سختی سنجی روی نمونه های چدنی نشان داد که افزایش درصد منگنز سبب افزایش سختی استحکام تسلیم استحکام نهایی و مدول کشسانی چدن شده و نسبت استحکام به سختی را کاهش می دهد.