سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ارسلان اسمعیل پور – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه زنجان
احمد گلچین – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
حسین بشارتی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

با توجه به این که بیشتر اراضی کشاورزی کشور ایران را خاکهای آهکی تشکیل می دهند اعمال مدیریت مناسب از جمله بکارگیری مواد آلی جهت بالا بردن کیفیت این خاک ها ضروری به نظر می رشد. تجزیه مواد آلی در خاک و تاثیر آن بر خصوصیات خاک تحت تاثیر شرایط رطوبتی خاک قرار می گیرد. لذا به منظور بررسی تاثیر نوع مواد آلی و شرایط رطوبتی بر خصوصیات شیمیایی خاک یک آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از دو نوع شرایط رطوبتی شامل شرایط غرقاب و رطوبت FC و سه نوع ماده آلی مختلف شامل بقایای یونجه با C/N پایین، کود دامی با C/N متوسط و بقایای کاه و کلش گندم با C/N بالا، لازم بذکر است که مواد آلی مختلف هر کدام در دو سطح صفر و ۵ درصد به خاک افزوده شدند.
نتایج بدست آمده نشان داد که تیمار دارای شرایط FC مقادیر فسفر بیشتری را در خاک آزاد کرده مقادیر عناصر آهن، منگنز و مس قابل جذب در حالت غرقاب بالاتر از حالت FC بودند. شرایط رطوبتی تاثیری بر میزان پتاسیم نداشت و اثر آن بر عنصر روی در سطح درصد معنی دار شد. در بین مواد آلی افزوده شده به خاک کود دامی و بقایای یونجه با سرعت بیشتری تجزیه و عناصر غذایی را در خاک آزاد نمودند. افزودن کود دامی تاثیر بیشتری بر میزان عناصر غذایی داشت که این امر را می توان به پایین تر بودن نسبت C/P در کود دامی در مقایسه سایر مواد آلی و همچنین غنی تر بودن این کود از عناصر غذایی کم مصرف نسبت داد.