سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فهیمه سعیدی – مرکز تحقیقات شرکت فراورده های نسوز آذر
نسیم طاهری – مرکز تحقیقات شرکت فراورده های نسوز آذر
فریبرز زاهد – مرکز تحقیقات شرکت فراورده های نسوز آذر
امیرعباس نوربخش – مرکز تحقیقات شرکت فراورده های نسوز آذر

چکیده:

از دیرباز، دیرگدازهای دولومایی بدلیل دیرگدازی بالا و همخوانی با سرباره های قلیایی و افزایش تصفیه قلیایی فولاد در فرایندهای فولادسازی مورد استفاده قرار گرفته است. پایداری شیمیایی و ترمودینامیکی ، امکان تولید فولاد تمیزتر (بعلت کنترل بهتر اکسیژن زدایی فولاد و گوگردزدایی با راندمان بهتر) سازگاری با محیط و پایین بودن قیمت این محصول، از عمده ترین مزایای دیرگدازهای دولومیتی محسوب میشود. اما از طرف دیگر می توان پایین بودن مقاومت این دیرگداز در برابر هیدراته شدن و نفوذ شدید سربارهس از سوخته شدن اتصال کربنی و کنده شدن قسمتهایی از اجر که سرباره در آن نفوذ کرده است را ازمعایب آن دانست. بمنظور مقابله با معایب فوق تغییر در نوع ترکیب شیمیایی با هدف مهار آهک و یا تغییر نوع مواد کربنی با هدف ایزوله نمودن بهتر محصول از رطوبت هوا و یا افزایش مقاومت نسبت به نفوذ سربازه، پیشنهاد گردیده است. افزودنیهتای حاوی آهن از جمله مواد افزودنی است که علت تشکیل فازهای زودگذاربا هدف افزایش مقاومت نسبت به هیدراتاسیون با ایجاد یک لایه پوششی روی دانه های دولوما در بسیاری منابع و ماخذ پیشنهاد شده و از طرف دیگر با تغییر مواد کربنی اتصال دهنده، میتوان ذرات دولوما را بهتر ایزوله نموده و از معرض رطوبت هوا برای مدت طولانی تر محفوظ داشت. از جمله این مواد کربنی انواع رزینهای عاری از ترکیبات قطبی و قیرهای سنتتیک با نقطه خمیری بالا می باشد که بدلیل پر نمودن تخلخل بین دانه ها، مقاومت نسبت به هیدراته شدن را افزایش می دهند. ازدیگر مواد کربنی می توان به گرافیت اشاره نمود که مقاومت به اکسیداسیون آن بدلیل ساختار کربن بهتر بوده و همچنین به دلیل پایین بودن انرژی سطحی کربن و زاویه تر شوندگی مناسب باعث کاهش سرعت خوردگی و نفوذ سرباره می گردد و با افزایش مقدار گرافیت در بدنه دیرگداز مقاومت به شوک حرارتی نیز افزایش می یابد . به دلیل افزایش مقاومت نسبت به خوردگی و کاهش نفوذ سرباره، دیرگدازهای منیزیا- گرافیت و دولوما – گرافیت برای ناحیه سرباره و زیر خط سرباره در نظر گرفته می شوند.