سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهران سپهری – عضو هئیت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
شیرین تدین – اداره

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی " تاثیر موانع انسانی در بازمهندس ی فرآیندهای بانک صادرات استان تهران " می پردازد تا بدین طریق برنامه ریزان و طراحان تغییر در سازمان با در نظر گرفتن این عوامل در طرح تغییر خود، حداکثر کارایی و راندمان را بدست آورند و هزینه های اتلاف منابع، ناشی از تعارضات را کاهش دهند .
در این مقاله سع ی شده است ضمن شناسایی مهمتر ین موانع اجرای باز مهندسی فرایندهای سازمانی از بعد نیروی انسانی ( مقاومت افراد در داخل سازمان ) و ارتباط آن با شکل گیری مقاومت در کارکنان بانک صادرات استان تهران، به بررسی میزان اهمیت این عوامل در سازمان پیشنهادی و رتبه بندی آنها از نظر پاسخ گویان پرداخته شود و در پایان نیز راهکارهایی برای مدیریت این موانع ارائه گردد