سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید علی محمد مدرس ثانوی – دانشگاه تربیت مدرس
رضا ضرغامی – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی کرج

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد مودوس و سایکوسل بر برخی صفات موروفولوژیک چهار رقم جو آزمایشی در سال زراعی ۷۸-۷۷ در مزرعه بخش غلات موسسه اصلاح و تهیه نهلا و بذر کرج انجام گرفت. در این آزمایش از طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۲۴ تیمار و چهار تکرار (جمعا ۹۶ واحد آزمایشی) استفاده گردید.