سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی عبداللهی – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علیرضا مهدویان – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

لاتکسهای لاستیک استایرن – بوتادین کربوکسیلدار (XSBR) طی فرآیند کوپلیمریزاسیون با نسبت های مختلف اکریلیک اسید به روش پلیمریزاسیون امولسیونی ناپیوسته در غیاب امولسیفایر تهیه شدند و تاثیر مونومر اسید در فرایند تشکیل ذره مورد ارزیابی قر ار گرفت . مشخص شد که مقدار اکریلیک اسید تاثیر بسزایی در تشکیل ذرات دارد و با افزایش مقدار اسید، تعداد ذرات و در نتیجه سرعت پلیمریزاسیون افزایش مییابد . این نتایج نشان میدهند که در چنین سیستمی مقدار مونومر اکریلیک اسید بطور عمده در مرحله هستهزایی و در نتیجه تعداد ذرات نقش مهمی را ایفا می کند .